Gedichtjes tot slot

In libben lang

Geplaatst op Geupdate op

Oant hy it hok seach
Doe wie hy ferkocht
Wat in romte, wat in mooglikheden
Dêr hingje ik de hangmatte
Dêr set ik de ieterstafel
In tafel fan formaat
Mei 16 stuollen
Dekt mei grutte skalen
Mei bôle, gamba’s, tortilla mei spek
Mei chorizo en wyn
Meitsje mei net wekker
Lit my myn dream libje
Ik wol sitte njonken myn man
En myn man njonken my
Tegearre diele wy ùs lok
Mei us hok fol leafde
In libben lang

Onmetelijk één

Geplaatst op Geupdate op

Ik zou niet weten hoe ze het flikt
Het zijn haar ogen die hem doen leven
Het zijn zijn handen die haar doen smelten
Haar onvoorwaardelijke aandacht geeft

Zijn humor en zijn rust
Haar gedrevenheid en passie
Zijn bescheidenheid en vakmanschap
Het is de wereld van het onderwater zijn

Het een zijn met de techniek
Je een voelen met je paard
De ruimte die je elkaar gunt, die je samen onmetelijk maakt
Onmetelijk Een!

 

Zoekers van het licht | Haiku

Geplaatst op Geupdate op

 Haiku Zoekers van het licht

 zoekers van het licht
vinden het licht bij elkaar
het licht van binnen

Uit de haiku bundel: Rite de passage | kennis wordt wijsheid
© Leonard Bouwhuis

Betiid moarnsbrogje

Geplaatst op Geupdate op

Sy is de iennige gast
De katten lizzen te spinnen op de sprei
It hiele doarp leit noch op in ear

Hy yn syn fluch oanlutsen jeans
Stiet mei syn rêch leund
Tjjin it kofjesetapparaat
Yn de keuken

En ûnferwachs swaait de sliepkeamerdoar iepen
En dèr stiet hy
Mei in teeblèdsje fol bôlle en mei tee en kofje
Nei safolle jier bliuwt har hert in spronkje meitsjen.

logo_hartjes

En dat dit nog mar protte jieren sa troch gean mei!