Overal waar de wind waait

Onze werelden ontmoeten elkaar
In een oase van vrijheid
Van grenzeloos samenzijn

Geleidt door de wind
Verkennen wij elkaars verscheidenheid
Om te zijn wie je bent zonder pretentie

Op blote voeten
Maken we contact via Moeder Aard
En vullen elkanders bekers

Onze levens staan als zuilen
En dragen onze liefde
Overal waar de wind waait.