Als een meanderende rivier

Geplaatst op

rivier_01

Bovenop de ‘d’olle grieze’
Ontstond de liefde voor elkaar
En ontkiemde verbondenheid
Tussen vernieuwing en traditie
Van recht naar doel
Van meet naar eindstreep
Want alles van ons
Houdt van alles van elkaar
Met kinderen bekroond
Laten wij het leven stromen
Vinden wij onze weg
Als een meanderende rivier.

Zijn we samen meer mens

Geplaatst op Geupdate op

Rock n Roll

We kiezen voor een dag
Een dag die we altijd blijven vieren
Een dag die ons herinnert
Aan waar we vandaan komen en wie we zijn
We kiezen voor een samenzijn
Waarop geluk ons wordt gegund
We verder kunnen bouwen
Aan onze dromen en een thuis
We kiezen voor elkaar
Om elkaar te horen en meer nog om elkaar te verstaan
Waar we ons veilig voelen
Zijn we samen meer mens

De ôftraap

Geplaatst op Geupdate op

De Aftrap

It begjint op de middenstip
Mei in fluitsignaal en in ôftraap
It spul kin alle kanten op
Nimmen wit hoe it ferrint
Fanôf in startblok
In startskot en in ferme sprong
En gean foar watsto kist
En fyn fertrouwen yn wat minsken yn dy sjogge
‘Een brulloft is in belibbenis
Mar in houlik in prestaasje’
Tegeare berikst mear
Dan elk fan jim apart
Leverje elk dien oandiel
Bondel jimme krêften en spylje as in team.

Met een engel aan onze zijde

Geplaatst op Geupdate op

Balkon Romeo & Julia

In de onmetelijke ruimte
Waarin elk zoeken lijkt te eindigen in dwalen
Vonden wij elkaar
Troffen wij onvoorwaardelijke liefde
Kreeg ons leven een plek
Kwam stilstand in beweging
Veranderde hoop in toekomstperspectief
Onze dromen worden waar
We vinden wat we zoeken
En wij vullen elkaar aan
We zijn samen meer dan één
Onze wensen krijgen een voedingsbodem
Onze kinderen een thuis
Met een engel aan onze zijde.

It sil heve!

Geplaatst op Geupdate op

De Aftrap

Adriana Reitsma en Gaatze de Graaf boaskje freed op in plak dêr’t noch nea in stel troud is: op de middenstip fan it Abe Lenstrastadion. Se binne supporter fan SC Hearrenfean en wolle graach op de middenstip trouwe. Stadionspeaker Jouke de Vries sil in rol spylje by de trouwerij. Hy is sûnt koart beëdige as bûtengewoan amtner fan boargerlike stân, en sil oer de lûdsynstallaasje fan it stadion de troubelofte ôfnimme. Foar De Vries is it ek in bysûnder momint: it is it earste houlik dêr’t er op dy manier by belutsen is.

Video Clip

Bron: Omrop Fryslân Radio | 29 maaie, 2015 – 07:53 

Ben zo graag wat jij in mij ziet

Geplaatst op Geupdate op

Kjornes Sogndal Norway

Aan het fjord
Met het uitzicht op de toekomst
Kozen we onze plaats
Zonder afgebakende plekken
Midden in een bloemrijke wei
Willen we staan waar wij wensen
Ik zie jou, jij ziet mij
We staan voor ieders ware natuur
Kiezen we voor een opgeruimd hart
Blijven we in gesprek en laten onze liefde stromen
Waar de muziek ons laat dansen
Voelen wij ons veilig en vertrouwd
Zijn we graag
Zij we zo heel graag
Wat jij in mij ziet.

De Aftrap

Geplaatst op Geupdate op

middenstip

Als trouwambtenaar verzorg ik binnenkort ‘de aftrap’ van een huwelijk, het begin van een verhaal dat begint op de middenstip van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.
Hoe bijzonder is dat.